Ressurs1 AS

Ressurs1 AS ble etablert i 2014. Selskapet håndterer bemanning, rekruttering og utvelgelse i alle deler av landet. Vi har solid erfaring med bemanning og rekruttering til utvalgte bransjer og gjennomfører slike prosesser fra start til mål.

Ledige stillinger

Våre rekrutterere