Lærerkandidatbase

Folkeuniversitetet Sør-Øst er regionens største leverandør av kunnskap til voksne. Vi er 65 ansatte og ca 1200 lærere, og omsetter for ca.110 mill. Årlig deltar nærmere 20.000 voksne på våre kurs- og utdanningstilbud. Vi har kultur- og fritidstilbud, språkopplæring, fagbrev, universitets- og høgskolestudier, yrkesopplæring, mesterbrev, lederutvikling, og er en kompetansepartner for bedrifter og offentlig virksomhet i vår region. Regionen består av 9 studiesteder fordelt på fylkene Telemark, Vestfold, Buskerud og Asker kommune.