Horton International AS

Med over 40 kontorer I USA, Europa og Asia har Horton International de globale ressursene, og lokalmarked ekspertisen, til å hjelpe dere å skaffe, og beholde, de best kvalifiserte kandidatene. Vi tilbyr fremragende konsulterende råd som hjelper organisasjoner med å nå sine strategiske mål. Våre eksekutive søketjenester er nøyaktige, effektive og er spesielt utviklet for å hjelpe våre kunder med å nå sine forretningsmessige mål. Horton International AS utfører rekruttering av styremedlemmer, ledere på topp- og mellomnivå, fagspesialister og ledelseskonsultasjon. Vi rekrutterer også ledere for norske selskaper i utlandet. Selskapet er en del av Horton Nordic, som består av 15 senior konsulenter og 8 forretningsanalytikere med kontorer i Oslo, København, Stockholm og Helsinki. Se www.horton.no for mer informasjon.