Seniorvikarene AS

Seniorvikarene ble etablert i Oslo 2014. Firmaet har blitt tatt vel imot av næringslivet så vel som de som søker jobb. Vi er bindeleddet mellom jobbsøkende som er 55+ og næringslivet som vet å verdsette deres kompetanse, jobberfaring og stabilitet. Vi tilbyr også omstillingstjenester med f.eks. jobbsøk-kursing av overtallige