Skagerak Personal Partner AS

Skagerak Personal Partner AS er et voksende selskap som fokuserer på det nordiske markedet. Vårt mål er å skape varige verdier for våre kunder. Siden vår oppstart i 2014 har vi etablert oss som et naturlig førstevalg for våre kjerne kunder. Gjennom erfaring, faglig kompetanse og ved å ønske det beste for våre oppdragsgivere , kandidater og samarbeidspartnere bringer vi merverdi til våre kunder. Vi arbeider for Skandinaviske konsern, selskaper og for enkelt institusjoner. Fellesnevneren er at alle våre samarbeidspartnere vil ha en faglig kompetent og dedikert ansatt til sin bedrift. Vi formidler engasjerte medarbeidere med variert faglig bakgrunn og bred kompetanse. Våre medarbeidere har fagkompetanse og er kvalitetssikret til å jobbe i institusjoner, helseforetak og i andre instanser der man har behov for en dyktig medarbeider i personalgruppen. Skagerak Personal Partner ønsker å være en leverandør av tjenester med høy kvalitet. Vi sikrer kvalitet gjennom grundige rekrutteringsprosesser, tett oppfølging av våre medarbeidere og jevnlig dialog med våre oppdragsgivere.

Ledige stillinger

Våre rekrutterere