Kreativ Industri AS

Kreativ Industri er et konsulentfirma som rekrutterer til store og små virksomheter. Hos oss møtes høy kompetanse, gode systemer og idéutvikling for å skape resultater for våre kunder. Som konsulenter kjennetegnes vi av personlig engasjement. For å oppnå resultater, nærmer vi oss en problemstilling fra forskjellige faglige innfallsvinkler. Mangfoldet utgjør forskjellen i Kreativ Industri, og kommunikasjon binder oss sammen.

Ledige stillinger

Våre rekrutterere