Familiekontoret AS

Familiekontoret AS søker familiehjem. Er du nysjerrig på dette arbeidet og har lyst til å prøve noe nytt og meningsfylt? Eller har du erfaring fra arbeid med barn og unge i familiehjem? Familiekontoret AS er svært opptatt av, og har fokus på psykisk helse, nettverk, skolemestring og tilrettelegging i det daglig arbeidet. Det arbeides målrettet og kontinuerlig for å skape de beste forutsetninger for å sikre at barn og ungdom får en positiv og utviklende hverdag.