Frisk Utvikling AS

Konsernet Frisk Utvikling AS er etablert som en ny nasjonal totalleverandør innen arbeidsmarkedstiltak, spesialisthelsetjenester, helse- og bedriftshelsetjenester og karriereomstilling. Vi består av datterselskapene Din Utvikling, Oppfølgingsenheten Frisk, Frisk HMS, M3 Helse og Konsulentgruppen Frisk (KGF). Felles for disse selskapenes tjenester er bistanden som gis for at mennesker skal fungere i arbeidslivet – hver for seg og sammen. Sammen utgjør vi et bredt kompetansemiljø som er en toneangivende aktør i Norge i vår bransje. Konsernet har i dag 500 ansatte i nærmere 50 avdelinger, og vi betjener store deler av Norge gjennom våre lokale kontorer med dyktige fagfolk. Vi har et arbeidsmiljø preget av høy grad av engasjement og profesjonalitet, samt en stor vilje til å bistå våre kunder, deltakere og pasienter med å lykkes