Skagerak Consulting

Skagerak Consulting har lang erfaring med å rekruttere dyktige kandidater til nøkkelposisjoner i privat og offentlig sektor på nasjonal basis. Våre rådgivere har alle lang erfaring fra lederrekruttering, men også fra lederstillinger i næringsliv og offentlig forvaltning. Dette gjør oss i stand til å forstå utfordringene hos våre kunder og kan vektlegge riktige kompetanser og egenskaper hos kandidatene. Det er også en trygghet for kandidatene da våre rådgivere har gode forutsetninger for å forstå hvem kandidatene er, hva de motiveres av og trives med og hva slags oppgaver de er best egnet til.

Ledige stillinger

Våre rekrutterere

Cathrine Svendsen
Seniorrådgiver
cs@skc.no


14 Ledige stillinger

Erik Aasmundtveit
Seniorrådgiver
ea@skc.no
7 Ledige stillinger

Monica Nordby
Seniorrådgiver
mn@skc.no


4 Ledige stillinger

Kjetil Olsen
Seniorrådgiver
ko@skc.no


2 Ledige stillinger

Linda Brusletto
Seniorrådgiver
lb@skc.no


3 Ledige stillinger

Geir Nordvold
Seniorrådgiver
gn@skc.no
5 Ledige stillinger

Anders Beichmann
Seniorrådgiver
anb@skc.no


4 Ledige stillinger

Odd Arne Krogstad
Seniorrådgiver
oak@skc.no


8 Ledige stillinger

Finn Lauvli
Seniorrådgiver
fl@skc.no
10 Ledige stillinger

Rolf Wilhelmsen
Seniorrådgiver
rw@skc.no


2 Ledige stillinger

Kjetil Dunn Larsen
Seniorrådgiver
kdl@skc.no


1 Ledige stillinger

Sissel Gladsø
Seniorrådgiver
sg@skc.no


1 Ledige stillinger

Ruth-Camilla Aas
Seniorrådgiver
rca@skc.no


3 Ledige stillinger

Raymond Haugen
Seniorrådgiver
rh@skc.no


1 Ledige stillinger

Lisbeth Holen
Seniorrådgiver
lhh@skc.no


4 Ledige stillinger

Sverre Palm
Seniorrådgiver
sp@skc.no
4 Ledige stillinger

Per Bjerk
Seniorrådgiver
pb@skc.no
3 Ledige stillinger

Philip Hegge Garder
Seniorrådgiver
phg@skc.no


1 Ledige stillinger

Øyvind Drangsland
Seniorrådgiver
od@skc.no


1 Ledige stillinger