Skagerak Consulting

Skagerak Consulting har lang erfaring med å rekruttere dyktige kandidater til nøkkelposisjoner i privat og offentlig sektor på nasjonal basis. Våre rådgivere har alle lang erfaring fra lederrekruttering, men også fra lederstillinger i næringsliv og offentlig forvaltning. Dette gjør oss i stand til å forstå utfordringene hos våre kunder og kan vektlegge riktige kompetanser og egenskaper hos kandidatene. Det er også en trygghet for kandidatene da våre rådgivere har gode forutsetninger for å forstå hvem kandidatene er, hva de motiveres av og trives med og hva slags oppgaver de er best egnet til.

Ledige stillinger

Våre rekrutterere

Kjetil Dunn Larsen
Seniorrådgiver
kdl@skc.no


1 Ledige stillinger

Jan Inge Hiorth
Seniorrådgiver
jih@skc.no


3 Ledige stillinger

Linda Brusletto
Seniorrådgiver
lb@skc.no


2 Ledige stillinger

Erik Aasmundtveit
Seniorrådgiver
ea@skc.no


2 Ledige stillinger

Lisbeth Holen
Seniorrådgiver
lhh@skc.no


2 Ledige stillinger

Kjetil Olsen
Seniorrådgiver
ko@skc.no


1 Ledige stillinger

Finn Lauvli
Seniorrådgiver
fl@skc.no
5 Ledige stillinger

Odd Arne Krogstad
Seniorrådgiver
oak@skc.no


2 Ledige stillinger

Cathrine Svendsen
Seniorrådgiver
cs@skc.no


3 Ledige stillinger

Wendy Skjellnan
Seniorrådgiver
ws@skc.no


2 Ledige stillinger

Geir Nordvold
Seniorrådgiver
gn@skc.no


1 Ledige stillinger

Sverre Palm
Seniorrådgiver - Executive search
sp@skc.no


1 Ledige stillinger

Anne Hilde Hals
Seniorrådgiver
ahh@skc.no


1 Ledige stillinger

Jan Sebjørnsen Storstein
Seniorrådgiver
jss@skc.no
1 Ledige stillinger

Tom R. Gogstad
Seniorrådgiver
tg@skc.no


1 Ledige stillinger