WYX AS

WYX AS

Wyx er et bemannings- og rekrutteringsbyrå som leverer tjenester til privat og offentligsektor. Vi har fokus på HMS, miljø og sikkerhet. Wyx har som mål å ha null skader/ulykker på våre ansatte i oppdrag. Vi er med våre ansatte hos oppdragsgiver første dag på jobb, og har HMS- inspeksjon, vernerunder med HMS-ansvarlig for prosjektene. Du skal føle trygghet hos Wyx