GRIP MALING OVERFLATEBEHANDLING KORROSJONSENTREPRENØR AS

GRIP MALING OVERFLATEBEHANDLING KORROSJONSENTREPRENØR AS

GMK – Grip Maling AS er ISO leverandøren med hovedkontor på Vestbase i Kristiansund. Vi har oppdrag onshore og offshore over hele landet. GMK sin historie er tuftet på langsiktighet, sterk arbeidsmoral og kundeorientert omstillingsevne. Firmaet har røtter tilbake til 1948 med egen malingsfabrikk og har en sentral plass i byens industrihistorie. GMK er preferert faglig partner til bransjens fremste aktører og er operatørgodkjent. GMK er godkjent lærebedrift og fagbrevutdanning i industrimalerfaget