Temp-Team Sverige AB

Temp-Team är ett nordiskt rekryterings- och bemanningsföretag och har i över 40 år framgångsrikt rekryterat medarbetare till såväl börsnoterade företag som mindre verksamheter. Vi erbjuder kundanpassade lösningar och tillsätter allt ifrån studenter/assistenter till ledande befattningar inom såväl tjänstemannen- och kollektivsektorn.