TEMP-TEAM Sverige AB

TEMP-TEAM är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag och har i över 40 år framgångsrikt rekryterat medarbetare till såväl borsnoterade företag som mindre verksamheter. Vi erbjuder kundanpassade lösningar och tillsätter allt ifrån studenter/assistenter till ledande befattningar inom såväl tjänstemannen- och kollektivsektorn.