Personalhuset

Personalhuset er et av landets største rekrutterings- og bemanningsselskaper. Vi er en del av Otiga Group - et nordisk konsern bestående av flere selskaper innen rekruttering, bemanning, omstilling og konsulenttjenester. Med våre 20 avdelinger fra nord til sør er vi store nok til å hjelpe, men liten nok til å bry oss. Til sammen er vi over 120 ansatte som hver dag jobber for å inspirere, utfordre og bry oss om våre kunder og medarbeidere. Vi er en nær og personlig rekrutteringspartner og arbeidsgiver. Gjennom effektive leveranser bidrar vi med rett kompetanse slik at våre kunder får løst sine samfunnskritiske oppgaver. Vi jobber for å bidra til økt verdiskapning, inkludering og mangfold i arbeidslivet. Vårt mål er å være ledende i bransjen på mangfold, likestilling og fordomsfri rekruttering. Hver dag jobber vi sammen for å skape fremtidens arbeidsliv - et arbeidsliv som er dynamisk, fleksibelt, fordomsfritt og inkluderende.

Ledige stillinger

Våre rekrutterere

Ivar Morten Normark
Rekrutteringsrådgiver og lagbygger
Ivar.Morten.Normark@personalhuset.no
1 Ledige stillinger
Tom Hermann Lomtjernbakken
Rådgiver Search & Selection
thl@personalhuset.no
6 Ledige stillinger


Florije Bergene
Rådgiver, Search & Selection Personalhuset
florije.bergene@personalhuset.no
3 Ledige stillinger

Astrid Kristiansen
Rekrutteringsrådgiver
astrid.kristiansen@personalhuset.no
1 Ledige stillinger

Tom Monclair Larsen
Direktør Search & Selection
tml@personalhuset.no
1 Ledige stillinger


Amanda Kaldestad Westerlund
Rekrutteringsrådgiver
akw@personalhuset.no


2 Ledige stillinger

Bente Velde
Rekrutteringsrådgiver
bente.velde@personalhuset.no


1 Ledige stillinger
Christina Moen Solli
Rekrutteringsrådgiver
cms@personalhuset.no


1 Ledige stillingerLinda Stegelvik Johnsen
Rådgiver
lsj@personalhuset.no
1 Ledige stillinger

Henriette Iglebæk
Seniorrådgiver Search & Selection
+4797097222
henriette.iglebaek@personalhuset.no
2 Ledige stillinger