Doktor24 Healthcare AB

Doktor24 Healthcare AB

Doktor24 Healthcare AB är en vårdgivare som genom att integrera digital och fysisk vård skapar en hållbar vård med patienten i centrum. Doktor24 är Sveriges största vaccinatör och i vår digitala tjänst ger vår vårdguide anpassade råd samt vägleder till ett digitalt eller fysiskt läkarbesök utifrån patientens behov.