Firstrate

Firstrate

Firstrate er et konsulent og rekrutteringsselskap som spesialiserer seg på framtidens kandidater innen Energi. Vår visjon er å øke verdiskapningen til kunden til sitt fulle potensial og bidra til den grønne omstillingen. Dette gjør vi gjennom å lytte til virksomhetens reelle behov og gjennomføre en rekruttering som er preget av innsikt, grundighet fleksibilitet og tett kommunikasjon. La oss finne de riktige kandidatene, mens dere fokuserer på bedriften. Firstrate vokser, og vår ambisjon er å spille en viktig rolle i tilbudet av ledere og fagpesialister til energiindustrien i Norge. Firstrate is a consulting and recruitment company specializing in future energy candidates. Our vision is to increase value creation for the customer to its full potential and contribute to the green transition. We do this by listening to the company's real needs and conducting a recruitment that is characterized by insight, thoroughness flexibility and close communication. Let's find the right candidates while you focus on your core business. Firstrate is growing, and our ambition is to play an important role in the provision of managers and specialists to the energy industry in Norway.