Smarte Hoder AS

Smarte Hoder AS

Smarte Hoder AS er eksperter på rekruttering og bemanning av ledere og spesialister. Daglig leder og gründer Anette Wilstrup Torgersen har vært medstifter og etablerer av flere virksomheter, noe som har styrket hennes forretningsforståelse. Hun har utviklet en god innsikt i krav og problemstillinger rundt utvikling av konsepter, rutiner, prosesser og systemer til operativ og kommersiell bruk. Hun har bistått ledere i mange forskjellige bransjer med å løse behov innen bemanning og rekruttering på lokalt og nasjonalt nivå. Med over 20 års erfaring skal vår kunnskap og vårt nettverk skape tilgang og tilvekst av spennende stillinger og muligheter fra privat og offentlig sektor. Vi ønsker å være en samarbeidspartner som involverer og engasjerer våre søkere, gjennom en god rekrutteringsprosess. Ser du en konkret stilling som er av interesse for deg, søker du på stillingen som forklart i annonseringen. Ønsker du bare og registrer deg hos oss med en generell søknad, og bli vurdert når det dukker opp en stilling som kan passe deg? Hører vi gjerne fra deg! Vi ser frem til å motta din søknad. Lykke til! Smarte Hoder AS are experts in recruitment and staffing of executives and professionals. CEO and founder Anette Wilstrup Torgersen has been the co-founder of several businesses, something that has helped shape her business understanding. One of the things she has developed is an excellent understanding of the requirements and problems involved in the development of concepts, routines, processes and systems for operational and commercial use. She has helped many executives in different industries to meet requirements for staffing and recruitment at local and national level. Over 20 years of experience means that our know-how and network are able to provide access and growth of exciting positions and opportunities from the private and public sector. We want to be a partner that involves and engages our applicants, through a good recruitment process. If you find a position that is of particular interest to you, please apply for the position as explained in the advertisement. Do you just want to register with us with a general application, and be considered when a position emerges that may suit you? We'd love to hear from you! We look forward to receiving your application. Good luck!