Agito Sverige AB

Agito Sverige AB

AGITO Vi tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster till offentliga och privata kunder i hela Norden. Vi levererar våra tjänster till landsting, kommuner och privata vårdgivare. Vi på Agito söker alltid nya Hyrläkare, Hyrsjuksköterskor och övrig kompetent personal inom sjuk och hälsovård. Våra uppdragsgivare har alltid hög efterfrågan på kompetent personal som läkare, sjuksköterskor, barnsjuksköterskor och barnmorskor i hela landet. Våra uppdragsgivare är allt ifrån kommuner, landsting och privata vårdgivare i Sverige. De söker kontinuerligt nya stafettläkare, stafettsjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Ersättningen för dig som uppdragstagare är ofta hög och arbetsvillkoren är alltid goda eftersom vi ser till så att vår personal har så goda förutsättningar som möjligt till en bra arbetsplats. Vi ser till så att det är höga krav på kompetens och lämplighet hos de konsulter vi arbetar med. Vi har ett hundratal konsulter som alla är kompetenta läkare, sjuksköterskor och socionomer.