Norreq AS

NORREQ AS er et rekrutterings- og bemanningsselskap som driver rekruttering, utleie og øvrige tjenester innen teknisk arbeidskraft. Vi tilbyr kvalifiserte kandidater i kombinasjon med kostnadseffektive løsninger. Våre hovedfagfelt er rørleggere, elektrikere og logistikk, men vi påtar oss rekrutteringsoppdrag til de fleste bransjer over hele landet. Vår visjon er at NORREQ skal øke lønnsomheten og redusere risikoen for våre kunder ved å tilby innovative, fleksible og kostnadseffektive produkter og løsninger av høy kvalitet. I vår visjon har vi fokus på å levere kvalitet på alle områder. Vår strategi er også et sentralt verktøy i selskapets ønske om positiv oppmerksomhet og tillit. Alle ansatte i NORREQ har en plikt og et ansvar for å ta eierskap i denne strategien. Vår misjon: NORREQ skal tilby kvalifisert arbeidskraft gjennom rekruttering, formidling og tilrettelegging