Infozone Sverige AB

Infozone Sverige AB

Infozone är ett IT-kunskapsbolag med expertis inom virtuell infrastruktur, systemutveckling och beslutsstöd. Vi levererar kundanpassade, effektiva och robusta IT-system. På Infozone arbetar vi för att strukturera och automatisera era IT-miljöer för en optimal funktion, drift och ekonomi. Vi besitter enorm kompetens inom bolaget med våra medarbetare som kan skapa innovativa lösningar utifrån era behov. Vi hjälper er individuellt eller i team där vi har möjlighet att ta ansvar för hela projektet från behovsanalys och design, genom implementation och testning, till drift, utvärdering och analys av resultat. Givetvis jobbar vi alltid med er som kund och användarna i centrum samt väljer tekniker, ramverk och metoder baserat efter behov och situation. Det som kännetecknar vår verksamhet är handlingskraft, spetskompetens samt en stark sammanhållning. Våra olika kunskaper och specialistområden kompletterar varandra och tillsammans utgör vi ett kraftfullt team som smidigt hanterar både små och stora uppdrag. Vår historik av lyckade samarbeten med kunder inom så gott som alla branscher säger en hel del om vår kapacitet och framför allt vår glädje och ambition om att ständigt utvecklas.