Rekruteria AS

Rekruteria AS

Rekruteria er et rekrutteringsselskap, med høy kompetanse og erfaring hos partnerne. Vi er ambisiøse på vegne av deg, din organisasjon og kandidaten. Hvordan endte vi opp med å starte et rekrutteringsselskap? Jo, vi har begge erfaring fra toppleder stillinger, har vært kollegaer i farmasøytisk industri, og vi har til sammen mer enn 20-års erfaring fra rekrutteringsbransjen. Vi vil gjøre vårt ytterste, i kraft av engasjement, nysgjerrighet og kompetanse, for at våre kunder skal lykkes med sine ambisjoner.