Rekruteria AS

Rekruteria er et rekrutteringsselskap, med høy kompetanse og erfaring hos partnerne. Vi er ambisiøse på vegne av deg, din organisasjon og kandidaten. Hvordan endte vi opp med å starte et rekrutteringsselskap? Jo, vi har begge erfaring fra toppleder stillinger, har vært kollegaer i farmasøytisk industri, og vi har til sammen mer enn 20-års erfaring fra rekrutteringsbransjen. Vi vil gjøre vårt ytterste, i kraft av engasjement, nysgjerrighet og kompetanse, for at våre kunder skal lykkes med sine ambisjoner.