Match Rekruttering AS

Match Rekruttering AS ble opprettet i 2020, med et mål om å være bindeleddet mellom dyktige, kompetente mennesker og bedrifter som har behov for arbeidskraft. Dette kan være stillinger på høyere nivå, mellomledernivå og spesialist stillinger. Siden oppstart har Match Rekruttering AS bidratt til en rekke nye ansettelser. Vi har jobbet med rekruttering og bemanning i 25 år, og med det fått et godt fotfeste både blant arbeidsgivere og jobbsøkere. Vi vet hva som skal til for å matche gode kandidater med attraktive arbeidsgivere.