Choice-Recruitment AS

I Choice har vi god kompetanse innen HR, ledelse og rekruttering. Vi tilbyr alle våre kunder helhetlig rekrutteringsstøtte og veiledning, og vi vil alltid tilstrebe oss på å levere kvalifiserte kandidater. «Store nok til å levere - små nok til å bry oss.»