JKS Norge AS

JKS prioriterer tett og personlig kontakt med våre kunder og kandidater fordi vi mener at den tette personlige kontakten sikrer et fruktbart samarbeide. Vi er Danmarks største bemanningsbyrå med kontorer i de største byene, og har daglig nær 3000 utleide medarbeidere. I Norge har vi foreløpig kontorer i Oslo og Bergen, og vil videreutvikle JKS med kontorer i de største byene i Norge,

Ledige stillinger

Våre rekrutterere

Johannes Dale Husebø
Avdelingsleder Hordaland og Rogaland
jhu@jks.no
4 Ledige stillinger

Camilla Schumann Østgaard
Administrasjonsleder / senior rekrutterer
+4747311404
cos@jks.no
1 Ledige stillinger

Lars Andre Storaker Bruu
Avdelingssjef Vestlandet og Oslo. Fagansvarlig Service
+4745500491
lbr@jks.no
2 Ledige stillinger

Lucille Gaare Benjaminsen
Bemanningsrådgiver
+4794971443
lgb@jks.no
15 Ledige stillinger

Vida Frogner
Bemanningsrådgiver
+4797558225
Vfr@jks.no
5 Ledige stillinger