Network Negotiations AS

Network Negotiations forvalter i dag boligsameier og næringseiendommer i flere byer i Norge. Forvaltning av eiendommene ivaretas i dag av en effektiv og enkel administrasjon.