Network Negotiations AS

Network Negotiations forvalter i dag boligsameier og næringseiendommer i flere byer i Norge. Forvaltning av eiendommene ivaretas i dag av en effektiv og enkel administrasjon.

Våre rekrutterere

Mikaela Horvath
Marked og Rekrutteringsleder
mikaela@nnas.no
2 Ledige stillinger