Temp-Team Services AS

Temp-Team Services AS

Temp-Team Services leier ut personell innen olje og gass, og on-/offshore sektoren i Norge. Den operative avdelingen er fysisk lokalisert i Trondheim og har et team bestående av 3 meget erfarne rådgivere med kunder på tvers av Norge. Vår målsetning er å levere dyktige og motiverte medarbeidere som innfrir våre kunders krav til både faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper. I vår forretningsmodell fokuserer vi på tett personlig oppfølging, etisk forretningsførsel og leveranse som avtalt. Temp-Team Services er et søsterselskap av Temp-Team og en del av en internasjonal gruppe rekrutterings- og bemanningsselskaper med aktivitet i Norge, Sverige, Danmark, Finland og England. Den norske delen av virksomheten ble etablert i 1985, og har 16 avdelinger lokalisert over hele landet, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Temp-Team har ca. 55 medarbeidere i Norge, og omsatte for 236 mill. i 2023.