Himmelblå AS

Himmelblå AS

Grunnene er mange til at noen trenger ekstra omsorg, hjelp eller vern. Noen får en vanskelig og vond start, andre er født litt annerledes enn “A4” eller rammes av sykdom eller skade. I Norge er vi så heldige at det offentlige sørger for at alle får hjelpen de trenger og i mange tilfeller blir tjenestene kjøpt inn fra private aktører. I en omsorgsbransje dominert av store, ofte internasjonale selskaper, skiller Himmelblå seg ut ved å være små, fleksible og tett på. Vi har tilbudt tjenester innen barnevern siden 2007, og har nå utvidet tilbudet med Helse og omsorg og BPA. Vi mener gode og trygge omsorgstjenester er “det skulle bare mangle” i vår bransje. Der vi skiller oss ut, er med vår energi, optimisme og fremtidstro. Navnet vårt, Himmelblå, er en påminnelse om at alle har en "blå himmel" over seg, uavhengig av hvor mørkt skydekket er. Vi mener at alle fortjener solskinnsdager, hvor de føler seg inkludert, kjenner på mestring og opplever glede. Dette er vårt felles verdigrunnlag, uansett om det gjelder barnevern, BPA eller andre omsorgstjenester. Og det leverer vi på gjennom medarbeidere som “blør for drakta”. Våre ansatte har en dyp drivkraft for å utgjøre en forskjell, for å skape flere solskinnsdager og spre glede, optimisme og tro på fremtiden. Vi stiller opp, og tar 100 % ansvar for kvaliteten på tjenestene som vi leverer. Hver enkelt og som lag. Vårt mål er å vokse og bidra til at enda flere menneske finner sin skyfrie himmel. Likevel skal identiteten som den “lille”, fleksible aktøren som er tett på, bestå. Himmelblå - sammen skaper vi flere solskinnsdager