TEAM NORSO AS

TEAM NORSO AS

TEAM NORSO rekrutterer, utvikler og skaper robuste individ og team. Vi er faglærte på masternivå innen rekruttering og seleksjon. Med en faglig forankret og helhetlig tilnærming jobber vi sammen med kundene våre for å dekke behovet de har.