IMPACT AS

IMPACT AS

IMPACT er et fullverdig HR-konsulenthus med spesialisering innen rekruttering, omstilling, outplacement og karriererådgivning, og og holder et særlig fokus på ledelse, markedsføring og salg. Vi er opptatt av å levere løsninger som er tilpasset våre oppdragsgiveres behov, og alltid med respekt for mennesker og verdier. Impact er en del av Arenakonsernet, en komplett og langsiktig HR-partner for bedrifter og organisasjoner. Konsernet har i tillegg datterselskapene Arbeidslivsressurs og Arena Personal. About us: IMPACT is a full-fledged HR consultancy specializing in recruitment, restructuring, outplacement and career advice, and holds a special focus on management, marketing and sales. We are committed to delivering solutions that are adapted to the needs of our clients, and always with respect for people and values. Impact is part of the Arenakonsernet, a complete and long-term HR partner for businesses and organizations. The Group also has the subsidiaries Arbeidslivsressurs and Arena Personal.

Ledige stillinger

Våre rekrutterere

Finn Klepsvik
Partner
+4790799975
fk@impact.no
3 Ledige stillinger

Arvid Brandmo
Fagansvarlig Rekruttering
ab@impact.no


2 Ledige stillinger

Susanne Bjerkaas
Senior Rekrutteringsrådgiver
sb@impact.no


4 Ledige stillinger

Stig Solberg
Senior Rekrutterer / Rådgiver
ss@impact.no


2 Ledige stillinger