IMPACT AS

IMPACT er et fullverdig HR-konsulenthus med spesialisering innen rekruttering, omstilling, outplacement og karriererådgivning, og og holder et særlig fokus på ledelse, markedsføring og salg. Vi er opptatt av å levere løsninger som er tilpasset våre oppdragsgiveres behov, og alltid med respekt for mennesker og verdier. Impact er en del av Arenakonsernet, en komplett og langsiktig HR-partner for bedrifter og organisasjoner. Konsernet har i tillegg datterselskapene Arbeidslivsressurs og Arena Personal, både i Norge og Sverige. About us: IMPACT is a full-fledged HR consultancy specializing in recruitment, restructuring, outplacement and career advice, and holds a special focus on management, marketing and sales. We are committed to delivering solutions that are adapted to the needs of our clients, and always with respect for people and values. Impact is part of the Arenakonsernet, a complete and long-term HR partner for businesses and organizations. The Group also has the subsidiaries Arbeidslivsressurs and Arena Personal, both in Norway and Sweden.

Ledige stillinger

Våre rekrutterere

Finn Klepsvik
Partner
fk@impact.no
5 Ledige stillinger

Susanne Bjerkaas
Senior Rekrutteringsrådgiver
sb@impact.no


2 Ledige stillinger

Roger Hem
Senior Rekrutteringskonsulent
rh@impact.no


1 Ledige stillinger

Steinar Jore
Senior Rekrutteringskonsulent
+4740011999
sj@impact.no


3 Ledige stillinger

Arvid Brandmo
Fagansvarlig Rekruttering - Partner
ab@impact.no


5 Ledige stillinger

Rune Strande
Daglig leder - Partner
rs@impact.no
2 Ledige stillinger

Stig Solberg
DNV Sertifisert Rekrutterer / Rådgiver
ss@impact.no


1 Ledige stillinger