Folk AS

Folk AS rekrutterer teknisk og administrativt personell til både faste og prosjektbaserte stillinger. Det er dette vi er gode på – det er her vi har vår kompetanse! Folk AS recruits technical administrative personnel to fill both project-based and permanent positions. This is what we are good at – this is our field of expertise!

Available jobs

Our recruiters

Karen Guldbrandsøy
Teamleder
+4755198070
karen@folkas.com
35 Available jobs

Charlotte Samnøy
Rådgiver
charlotte@folkas.com
7 Available jobs

Lise Syversen
Rådgiver
lise@folkAS.com
9 Available jobs