Bee2Bee AS

Bee2Bee AS

Bee2Bee AS leverer tjenester fra A til Å innenfor rekruttering og bemanning. Vi tilbyr fleksible og skreddersydde rekrutterings- og bemanningsløsninger; våre rekrutterere er DNV GL sertifiserte og vi benytter oss av anerkjente rekrutteringsmetoder og DNV GL sertifiserte kartleggingsverktøy. Når vi i tillegg sikrer oppfølging og tett dialog med oppdragsgiver og medarbeider sikrer dette kvaliteten på jobben vi gjør. Vår visjon er at både ansatte og arbeidsgivere skal oppleve en rikere hverdag. Dette kan oppsummeres i vårt motto: “Mennesker i full blomst!”.