Stiftelsen Signo

Signo er en landsdekkende, ideell, diakonal stiftelse med åtte ulike virksomheter. Vi har 1300 ansatte og gir tegnspråklige tjenester til døve/hørselshemmede og døvblinde innen helse, velferd, arbeid, opplæring og kompetansesentertjenester. Vi har tilbud i Andebu, Sandefjord, Oslo, Bergen og Trondheim.

Ledige stillinger

Our recruiters

CSS Nicklas Hole
Seksjonsleder
nicklas.hole@signo.no
2 Ledige stillinger


SVO Anne Kristin Runnerstrøm
Avdelingssjef
anne.kristin.runnerstrom@signo.no
11 Ledige stillinger

SVO Anne Lill Øvstegård
Avdelingssjef
anne.lill.ovstegard@signo.no
12 Ledige stillinger

Kristine Aabol
Seksjonsleder
kristine.aabol@signo.no
5 Ledige stillinger

Susanne Røvik
Seksjonsleder
susanne.rovik@signo.no
1 Ledige stillinger

SVO Marit Nauf Madsø
Seksjonsleder
marit.nauf.madso@signo.no
4 Ledige stillinger

Jutta Valand Nakjem
Avdelingssjef
jutta.valand.nakjem@signo.no
2 Ledige stillinger

Linn Ramse Østbøll
Seksjonsleder
linn.ramse.ostboll@signo.no
1 Ledige stillinger

CSS Fredrik Davidsen
Seksjonsleder
fredrik.davidsen@signo.no
1 Ledige stillinger