Torp Consulting AS

Torp Consulting er et rekrutterings- og rådgivningsselskap i Sandefjord, med dedikerte, engasjerte og erfarne rådgivere. Vår kjernevirksomhet er rekruttering og Executive Search. Våre rådgivere har også solid kompetanse innen omstillingsprosesser og nedbemanning. Vi fokuserer på økt verdiskapning hos våre kunder - noe vi lykkes med gjennom å tilstrebe kvalitet og fleksibilitet i våre rekrutteringsprosesser