Glasspaper People AS

Glasspaper er et konsern bestående av flere datterselskaper som er ledende innen sine fagområder. Glasspaper Learning er Norges største kursleverandør og testsenter innen IT. Gjennom XtraMile og Kamude utvikler vi og leverer programvare innen e-læring, risikostyring og compliance. Våre konsulentselskaper er spisset på IT-utvikling .NET og Front-end, MS 365, IT-sikkerhet, compliance og Microsoft business intelligence. Glasspaper People leverer bemanningstjenester og konsulentformidling innen IT og administrative stillinger mens Glasspaper Recruitment er spesialister på rekruttering til IT-tekniske og digitale stillinger, både ledere og spesialister. Konsernet har kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger og alt vi foretar oss skal reflektere våre verdier innovasjon, ærlighet, kvalitet og engasjement.

Ledige stillinger

Våre rekrutterere

Øystein Dalen
Regionleder og Seniorrådgiver
Oystein.Dalen@glasspaper.no


4 Ledige stillinger

Linn Sørensen
Rådgiver Rekruttering
linn.sorensen@glasspaper.no
1 Ledige stillinger

Lee Harald Aas
Leder, IT Rekruttering
Lee.Harald.Aas@glasspaper.no
2 Ledige stillinger

Lasse Berner
Senior rekrutterer
92408624
lasse.berner@glasspaper.no
3 Ledige stillinger

Alexander Dybdahl
Rekrutteringsrådgiver
Alexander.Dybdahl@glasspaper.no


5 Ledige stillingerJanne Sunde Grønning
Rekrutteringsrådgiver
janne.gronning@glasspaper.no
1 Ledige stillinger