Glasspaper People AS

Glasspaper People er et selskap spesialisert på rekruttering og utleie av personell hvor teknologi står sentralt i jobbutførelsen. Dette spenner seg fra IT-spesialister til ledere og fagspesialister som forstår hvordan et selskap skal benytte teknologi som et konkurransefortrinn. Gjennom Glasspapergruppen kan vi bistå våre kunder med kompetansekartlegging, kompetanseheving gjennom kurs og e-læring, talent acquisition og IT-strategi. Vår ekspertise ligger i krysningen mellom mennesker, kompetanse og teknologi.

Ledige stillinger

Våre rekrutterere


Lee Harald Aas
Leder, IT Rekruttering
Lee.Harald.Aas@glasspaper.no
9 Ledige stillinger
Thomas Schibbye
Daglig Leder
ts@glasspaper.no


1 Ledige stillinger

Alexander Dybdahl
Rådgiver - Rekruttering og bemanning
Alexander.Dybdahl@glasspaper.no


1 Ledige stillinger

Nicholas Olsen
Rådgiver - Rekruttering og bemanning
nicholas.olsen@glasspaper.no
2 Ledige stillinger

Daniel Ryan Olsen
Konsulentleder
4741392423
daniel.olsen@glasspaper.no
3 Ledige stillinger

Mette Kulås Halvorsen
Konsulentleder
mette.halvorsen@glasspaper.no
3 Ledige stillinger

Even Sørlie
Leder Bemanning og Consulting
Even.sorlie@glasspaper.no


3 Ledige stillinger