Glasspaper People AS

Glasspaper People er et selskap spesialisert på rekruttering og utleie av personell hvor teknologi står sentralt i jobbutførelsen. Dette spenner seg fra IT-spesialister til ledere og fagspesialister som forstår hvordan et selskap skal benytte teknologi som et konkurransefortrinn. Gjennom Glasspapergruppen kan vi bistå våre kunder med kompetansekartlegging, kompetanseheving gjennom kurs og e-læring, talent acquisition og IT-strategi. Vår ekspertise ligger i krysningen mellom mennesker, kompetanse og teknologi.

Ledige stillinger

Våre rekrutterere


Øystein Dalen
Regionleder og Seniorrådgiver
Oystein.Dalen@glasspaper.no


4 Ledige stillinger

Lee Harald Aas
Leder, IT Rekruttering
Lee.Harald.Aas@glasspaper.no
1 Ledige stillinger

Thomas Schibbye
Daglig Leder
ts@glasspaper.no


8 Ledige stillinger

Alexander Dybdahl
Rådgiver - Rekruttering og bemanning
Alexander.Dybdahl@glasspaper.no


2 Ledige stillinger
Johan Nersnæs
Rekrutteringsrådgiver
johan.nersnas@glasspaper.no


3 Ledige stillinger