Glasspaper People AS

Glasspaper People er et selskap spesialisert på rekruttering og utleie av personell hvor teknologi står sentralt i jobbutførelsen. Dette spenner seg fra IT-spesialister til ledere og fagspesialister som forstår hvordan et selskap skal benytte teknologi som et konkurransefortrinn. Gjennom Glasspapergruppen kan vi bistå våre kunder med kompetansekartlegging, kompetanseheving gjennom kurs og e-læring, talent acquisition og IT-strategi. Vår ekspertise ligger i krysningen mellom mennesker, kompetanse og teknologi.

Ledige stillinger

Våre rekrutterere
Lee Harald Aas
Leder, IT Rekruttering
Lee.Harald.Aas@glasspaper.no
3 Ledige stillinger

Alexander Dybdahl
Rådgiver - Rekruttering og bemanning
Alexander.Dybdahl@glasspaper.no


3 Ledige stillinger


Thomas Schibbye
Daglig Leder
ts@glasspaper.no


1 Ledige stillinger


Jørn Harald Bergh
Rekrutteringsrådgiver
jorn.bergh@glasspaper.no
1 Ledige stillinger