Glasspaper People AS

Glasspaper er et konsern bestående av flere datterselskaper som er ledende innen sine fagområder. Glasspaper Learning er Norges største kursleverandør og testsenter innen IT. Gjennom XtraMile og Kamude utvikler vi og leverer programvare innen e-læring, risikostyring og compliance. Våre konsulentselskaper er spisset på IT-utvikling .NET og Front-end, MS 365, IT-sikkerhet, compliance og Microsoft business intelligence. Glasspaper People leverer bemanningstjenester og konsulentformidling innen IT og administrative stillinger mens Glasspaper Recruitment er spesialister på rekruttering til IT-tekniske og digitale stillinger, både ledere og spesialister. Konsernet har kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger og alt vi foretar oss skal reflektere våre verdier innovasjon, ærlighet, kvalitet og engasjement.

Ledige stillinger

Våre rekrutterere

Pamila Kaur
Executive assistant / researcher
pamila.kaur@glasspaper.no
1 Ledige stillinger

Jathu Ratna
Rådgiver
+4791180623
jathu.ratna@glasspaper.no


1 Ledige stillinger

Lee Harald Aas
Avdelingsleder / Seniorrådgiver IT og ledelsesrekruttering
Lee.Harald.Aas@glasspaper.no


4 Ledige stillinger

Ludvig Sebastian Lohne
Rekrutteringsrådgiver
ludvig.lohne@glasspaper.no


7 Ledige stillinger

Bernt Espelien
Rådgiver - Rekruttering
bernt.espelien@glasspaper.no
3 Ledige stillinger


Nina Grenhov Smith
Senior rådgiver
nina.smith@glasspaper.no
4 Ledige stillinger

Øystein Dalen
Regionleder og Seniorrådgiver
Oystein.Dalen@glasspaper.no


1 Ledige stillinger

August Skolleborg
Rådgiver bemanning - IT
august.skolleborg@glasspaper.no
3 Ledige stillinger


Linn Sørensen
Rådgiver Rekruttering
linn.sorensen@glasspaper.no
2 Ledige stillinger

Marianne Støen
Senior Rådgiver - IT bemanning og rekruttering
Marianne.Stoen@glasspaper.no
3 Ledige stillinger