Prime Executive AS

Den viktigste oppgaven i ledelse er å ansette og utvikle de rette menneskene. Prime er spesialister på rekruttering, vurdering og utvelgelse av ledere og andre nøkkelpersoner til norsk arbeidsliv. Fundamentet for alle oppdrag vi påtar oss er en velprøvd og solid fagmetodikk, utført av kompetente rådgivere og researchere. Vi har en særlig fokus på kandidaters drivere og indre motivasjon i våre prosesser. Det må være samsvar mellom disse og hva ny stilling kan innfri for at vedkommende lykkes og forblir hos ny arbeidsgiver. Vår visjon er å være det beste kompetansemiljøet for rekruttering i Norge. Dette innebærer at vi alltid ligger i front på det faglige, med engasjerte og rause kollegaer som stadig vil lære mer - og som deler sin innsikt med andre. Mer om Prime: http://primeexecutive.no

Ledige stillinger

Våre rekrutterere


Sondre Løkken
Konsulent Research & analyse
sondre.lokken@primeexecutive.no
1 Ledige stillinger
Ole Jan Rimstad
Seniorrådgiver- Prime Executive
ojr@primeexecutive.no
3 Ledige stillinger