Finnfjord AS

Finnfjord AS er en av verdens mest energieffektive og miljøvennlige produsent av ferrosilisium, mikrosilica og elektrisk kraft. Vi har en produksjonskapasitet på 100.000 tonn ferrosilisium i året. Vi gjenvinner energien i avgassene våre og produserer opp til 340 GWh elektrisk kraft - ca et halvt Altakraftverk. Vi er 130 ansatte på Finnfjord og vi omsetter for ca 1 milliard kroner årlig. Finnfjord er en stabil arbeidsgiver og en spennende arbeidsplass som stadig finner nye satsningsområder. Miljø er alltid i fokus, og vi bruker mye tid og ressurser på prosjekter som vil være med på gi Finnfjord en ledende rolle i det grønne skiftet.