Finnfjord AS

Finnfjord AS

Finnfjord AS er en av verdens mest energieffektive og miljøvennlige produsent av ferrosilisium, mikrosilica og elektrisk kraft. Vi har en produksjonskapasitet på 100.000 tonn ferrosilisium i året. Vi gjenvinner energien i avgassene våre og produserer opp til 340 GWh elektrisk kraft - ca et halvt Altakraftverk. Vi er 145 ansatte på Finnfjord og vi omsetter for ca 1,5 milliarder kroner årlig. Finnfjord er en stabil arbeidsgiver og en spennende arbeidsplass som stadig finner nye satsningsområder. Miljø er alltid i fokus, og vi bruker mye tid og ressurser på prosjekter som vil være med på gi Finnfjord en ledende rolle i det grønne skiftet.