Finnfjord AS

Finnfjord er en av europeas ledende produsent av ferrosilisium og mikrosilika. Vi har norges største anlegg for gjenvinning av overskuddsenergi - der vi produserer elektrisk kraft tilsvarende opp til et halvt Alta-kraftverk. Sammens med UiT - Norges Arktiske Universitet - forsker vi på produksjonsmetoder som tar sikte på å redusere CO2-utslippet til smelteverket med ca. 50%.