Compass Human Resources AS

Compass er det nordiske alternativet innen rekruttering og search. Vi har i over 30 år vært en betydelig aktør innen executive search, samt leder- og spesialistrekruttering. Vår erfaring inneholder blant annet flere enn 100.000 intervjuer på tvers av mange bransjer. Vi jobber primært innenfor områder som legemiddel/helse, industri, bygg/anlegg/eiendom, bank/finans, IT/telekom og offentlig sektor. Vi har kontorer i Danmark, Sverige, Finland, England og Norge. Blant våre kunder finnes alt fra kjente internasjonale selskaper til nasjonale små og mellomstore selskaper, samt statseide foretak og direktorat.

Ledige stillinger

Våre rekrutterere

Jonny Arnesen
Partner
+4722007700
jar@compass.no


7 Ledige stillinger

Johnny Aastad
Partner
+4722007700
ja@compass.no
5 Ledige stillinger

Anne Marit Heber Nærby
Consultant
+4722007700
amhn@compass.no


2 Ledige stillinger


Bjørn Erik Graff
Managing Partner
+4722007700
beg@compass.no


3 Ledige stillinger

Hanna Kaupang
Researcher
+4722007700
hk@compass.no


1 Ledige stillinger

Stein-Sverre Wold
Partner
+4722007700
sswold@compass.no
1 Ledige stillinger