Compass Human Resources AS

Compass Human Resources AS

Compass er det nordiske alternativet innen rekruttering og search. Vi har i over 30 år vært en betydelig aktør innen executive search, samt leder- og spesialistrekruttering. Vår erfaring inneholder blant annet flere enn 100.000 intervjuer på tvers av mange bransjer. Vi jobber primært innenfor områder som legemiddel/helse, industri, bygg/anlegg/eiendom, bank/finans, IT/telekom og offentlig sektor. Vi har kontorer i Danmark, Sverige, Finland, England og Norge. Blant våre kunder finnes alt fra kjente internasjonale selskaper til nasjonale små og mellomstore selskaper, samt statseide foretak og direktorat.

Available jobs

Our recruiters

Arnt Håvard Molvig
Partner
+4722007700
ahm@compass.no


4 Available jobs

Bjørn Erik Graff
Managing Partner
+4722007700
beg@compass.no


1 Available jobs

Camilla Sandberg
Research Manager
cs@compass.no
3 Available jobs

Øyvind Skarholt
Partner
os@compass.no


2 Available jobs

Anne Qvenild
Partner
aq@compass.no


1 Available jobs

Anne Marit Heber Nærby
Partner
amhn@compass.no


3 Available jobs

Henrik Sandberg
Researcher
hs@compass.no
3 Available jobs

Hanna Kaupang
Rekrutteringskonsulent
+4722007700
hk@compass.no


1 Available jobs