POB Entreprenør AS

POB Entreprenør AS

POB er et norsk entreprenørselskap med base på sentrale Lierstranda utenfor Drammen. Selskapet ble grunnlagt i 1992, ligger an til en omsetning på1,3 milliarder og teller over 150 ansatte. POB entreprenør er en totalentreprenør med fokus på næringsbygg i alle kategorier samt boligmarkedet hvor vi jobber med utvikling av tomter, leilighetsbygg og flermannsboliger. Vi har også egen avdeling som er spesialisert mot rehab-markedet. POB Betong AS er søsterselskap som har egne totalentrepriser samt betongentrepriser for andre entreprenører. Avdelingens største område er betongentrepriser innenfor samferdselssektoren, næringsbygg, p-kjellere og leiligheter i form av broer, kulverter, store støttemurer, fundamenter, vegger, gulv og dekker. Samt andre oppdrag som krever skreddersøm innenfor betongutførelse. Bak selskapet står et aktivt og solid norsk eiermiljø, med tung industriell og finansiell kompetanse. Kompetanse er en nøkkel til kvalitet. For oss handler kompetanse kort og godt om «å være i stand til». De viktigste byggesteinene i kompetanse er kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger. I POB har vi en aktiv tilnærming til begrepet kompetanseheving, medarbeiderutvikling gjennom kurs og ulike opplæringstilbud er høyt prioritert. Arbeidsmiljøet i POB kjennetegnes av høy innsats og gjennomføringsevne. I bunn ligger ekte arbeidsglede og fagstolthet, det skal være morsomt og givende å gå på jobb. Vi ønsker å sette høye standarder som gagner våre kunder, miljøet rundt oss og vår egen tilnærming til hva vi gjør. Vår visjon er å skape verdier – for oppdragsgivere, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.