Schibsted Distribusjon Øst AS

Schibsted Distribusjon Øst AS er et heleid datterselskap av Schibsted Distribusjon AS og er ansvarlig for å distribuere Aftenpostens papirutgave og 30 andre avistitler, bøker, ukeblader, fagtidsskrifter, småpakker samt ca. 48 millioner reklameinnstikk og vedlegg per år. Selskapet er en del av Helthjem-nettverket. Det er ca. 1000 ansatte fra 70 forskjellige nasjoner. Omsetning for 2017 var ca. 275 mill. kroner. Selskapet er delt inn i to regioner; Øst som dekker Oslo øst for Akerselven samt Follo og Vest som dekker vest for Akerselven og Asker og Bærum