Schibsted Distribusjon Øst AS

Schibsted Distribusjon Øst er et heleid datterselskap av Schibsted Distribusjon AS og er ansvarlig for å distribuere Aftenpostens papirutgave og 30 andre avistitler, bøker, ukeblader, fagtidsskrifter, småpakker samt ca. 64 millioner reklameinnstikk og vedlegg per år. Selskapet er en del av Helthjem-nettverket. Det er ca. 900 ansatte fra 70 forskjellige nasjoner. Omsetning for 2020 var ca. 309 mill. kroner. Selskapet er delt inn i to regioner; Øst som dekker Oslo øst for Akerselven samt Follo og Vest som dekker vest for Akerselven og Asker og Bærum.

Available jobs

Our recruiters

Freddy Karlsen
Bemanningskonsulent Oslo Vest, Asker og Bærum
freddy.karlsen@schibsted.com
55 Available jobs

Jan Nordli
Distribusjonskonsulent, områdene Asker, Bærum og Oslo vest
+4767574884
jan.nordli@schibsted.com
43 Available jobs

Unni Markowski
Bemanningskonsulent
unni.markowski@schibsted.com
38 Available jobs

Kjell Magne Pedersen
Bemanningskonsulent
kjell.magne.pedersen@schibsted.com
65 Available jobs

Beata Bloch
Bemanningskonsulent
regionassistent@gmail.com
5 Available jobs