INTUNOR PEOPLE AS

INTUNOR People er et rekruttering- og bemanningsselskap med fokus på økonomi og HR-funksjoner. Gjennom vårt nettverk rekrutterer vi dyktige medarbeidere som kan fylle de fleste funksjoner i økonomiavdelingen, regnskapsbyrået, HR-avdelingen, IT-avdelingen eller innen revisjon. For å oppnå et optimalt resultat blir hvert enkelt oppdrag skreddersydd. Vi vil i denne prosessen være rådgivende med fokus på at kompetansebehovet til våre kunder blir dekket. I tillegg til at kompetansenivået må være riktig, vet vi i INTUNOR People at trivsel og miljø i stor grad er med på å påvirke resultatet. Det er derfor svært viktig at kandidaten passer inn i organisasjonen som han/hun leies ut/rekrutteres til.

Ledige stillinger

Våre rekrutterere

Markus Kleven Skustad
Managing Director
markus.skustad@intunor.com


5 Ledige stillinger

Venche Mydland
Recruitment Advisor
venche.mydland@intunor.com


5 Ledige stillinger