ECIT Employ AS

ECIT Employ AS

ECIT Employ AS er et rekruttering- og bemanningsselskap med fokus på økonomi og HR-funksjoner. Gjennom vårt nettverk rekrutterer vi dyktige medarbeidere som kan fylle de fleste funksjoner i økonomiavdelingen, regnskapsbyrået, HR-avdelingen, IT-avdelingen eller innen revisjon. For å oppnå et optimalt resultat blir hvert enkelt oppdrag skreddersydd. Vi vil i denne prosessen være rådgivende med fokus på at kompetansebehovet til våre kunder blir dekket. I tillegg til at kompetansenivået må være riktig, vet vi i ECIT Employ at trivsel og miljø i stor grad er med på å påvirke resultatet. Det er derfor svært viktig at kandidaten passer inn i organisasjonen som han/hun leies ut/rekrutteres til.