OneCo

OneCo ble etablert i 2011 med en ambisjon om å skape et Nordisk industrieventyr med kjerneaktiviteter innen elektro og automasjon. OneCo har nå realisert denne ambisjonen. Vi er 2.156 fantastiske medarbeidere, har en ordrereserve på 6,5 milliarder, er lokalisert i stort sett hele Norge og kommer til å omsette for 3,4 milliarder. Vi har imidlertid ingen planer om å si oss fornøyd med dette. Vi vil fortsette å vokse og har en forventning om en årlig omsetning på 5 milliarder ila. 2021. OneCo er overbevist om at det grønne skiftet og den økte digitaliseringen vil påvirke våre markeder i betydelig grad. OneCo har derfor besluttet å ta en ledende rolle i denne omstillingen. Vi mener en slik omstilling vil komme i alle sektorer og påvirke våre liv i betydelig grad. Produksjon, distribusjon og bruk av energi og produkter må foregå på en vesentlig mer klimavennlig måte. For å nå dette må det tas i bruk innovativ teknologi som fornyer, forenkler og forbedrer verdiskapningen på en bærekraftig måte. Vi tror at fremtidens samfunn og fremtiden for OneCo er «helt elektrisk».

Ledige stillinger

Våre rekrutterere

Andreas Meyer
Avdelingsleder
andreas.meyer@oneco.no
1 Ledige stillinger

Meibel Helen Surdal
Avdelingsleder
meibel.helen.surdal@oneco.no
3 Ledige stillinger

Jon Erik Skeide
Regonleder Vest
jon.erik.skeide@oneco.no
3 Ledige stillinger

Heine Løfmann
Avdelingsleder
95176354
heine.lofmann@oneco.no
1 Ledige stillinger

Anita Moen
HR Ansvarlig OneCo Elektro AS
anita.moen@oneco.no
4 Ledige stillinger