Nurse Partner

Nurse Partner

Nurse & Doc Partner Scandinavia AB startades 1999 och är ett av Skandinaviens ledande resursföretag för uthyrning av vårdpersonal. Vår ambition är att alltid finnas till hands när vi behövs – för vår personal och för våra kunder. Nurse & Doc Partner är en del av NGS Group, en ledande nordisk koncern inom rekrytering, bemanning och executive search. Våra verksamheter består av specialister inom en rad olika verksamhetsområden i både offentlig och privat sektor. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg, Karlskrona och Oslo vilket gör att vi har en stark lokal närvaro för många av våra kunder och personal. NGS Group håller hög kvalitet i rekryterings och bemanningsprocessen, vårt kvalitetsarbete är certifierat enligt ISO 9001:2015. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen och ett auktoriserat bemanningsföretag, vilket innebär att vi uppfyller höga krav på affärsmässighet. I och med att Nurse & Doc Partner är en del av NGS Group får du dels tillgång till ett brett internt nätverk, dels goda förutsättningar för kompetensutveckling och karriärmöjligheter. Som del av NGS Group ingår vi i en större helhet. Samtliga bolag inom koncernen har en varm och hjälpsam kultur och vi värnar om att ha roligt tillsammans varje dag. Vår vision är att vara en samlingsplats för kompetens och kunskap för förnyelse av den nordiska arbetsmarknaden. Genom att bidra till människors professionella utveckling medverkar vi varje dag till en innovativ och dynamisk arbetsmarknad, där vi bidrar till våra kunders framgång genom att tillsätta och rekrytera de mest lämpade personerna.