Utdanningsdirektoratet

Er du Utdanningsdirektoratets nye produksjonsleder?

Utdanningsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet skal bidra til at alle elever og lærlinger får et godt læringsutbytte og et godt læringsmiljø, og at barnehager er en god arena for lek, omsorg, læring og danning. Vi kjennetegnes av stor faglig kompetanse og engasjement for utvikling av barnehage- og skolesektoren. Våre medarbeidere er stolte av å jobbe innen et viktig og betydningsfullt fagfelt. Vi er underlagt Kunnskapsdepartementet og har kontorer i Oslo, Molde og på Hamar. For mer informasjon, gå inn på udir.no

 

 • Brenner du for teknologi?
 • Ønsker du å jobbe i en av Norges største IT-avdelinger?

 

IT-området har vokst kraftig i Utdanningsdirektoratet i de siste årene. Avdeling for digitale fellesløsninger ser derfor nå etter deg som ønsker å jobbe som produksjonsleder og vil være med å forme morgendagens grunnutdanning. Avdelingen har i dag ansvar for de store IT-systemene til barnehage- og skolesektoren, samt outsourcet drift av IT-tjenestene i Utdanningsdirektoratet.

Avdelingen har nå en systemportefølje på over 60 systemer i drift, samt flere store IT-prosjekter som løper parallelt. Sammen med ulike fagavdelinger skal IT fremme nye initiativer som bidrar til forbedring og utvikling av skole- og barnehagesektoren. Som del av vårt team vil du ha ansvar for den operative drift- og produksjonsstyringen av prøveadministrasjonssystemet PAS/PGS. Du vil ha en viktig rolle i å sikre kvalitet i gjennomføringen av eksamen og vil jobbe tett opp mot direktoratets avdelingsdirektører og prosjektledere.


Hovedoppgaver:

 • Foreta produksjons- og driftsplanlegging av de nasjonale systemene for prøve- og eksamensgjennomføring
 • Beredskapsplanlegging og bemanningsplanlegging i disse systemene
 • Sette og følge opp SLAer mot ekstern drift
 • Rapportering av statistikk på gjennomføring og produksjon
 • Utforme ROS analyser og dets like

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på hovedfags- eller mastergradsnivå eller tilsvarende realkompetanse fortrinnsvis innen informatikk, ingeniørfag eller økonomi
 • Bestillings- og styringskompetanse
 • Erfaring fra arbeid i skillet mellom IT-utvikling og styring av outsourcet drift
 • Inngående forståelse for ITs betydning i utvikling av virksomheten
 • Solid relevant erfaring, gjerne erfaring fra konsulentbransjen og trening i å lære nye forretningsprosesser raskt
 • Erfaring med kriseledelse
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Erfaring fra prosjekter og/eller arbeid i offentlig forvaltning vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Evne til å bygge gode relasjoner og samarbeidsformer
 • Resultatorientert
 • Gode analytiske evner og evne til å tenke langsiktig
 • God til å kommunisere med ulike IT-miljøer
 • Strukturert, selvstendig og med god gjennomføringsevne

Utdanningsdirektoratet tilbyr:

 • Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364)
 • Lønn etter avtale
 • Interessante, utfordrende og samfunnsnyttige oppgaver, med gode faglige utviklingsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med god tjenestepensjonsordning
 • Et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • Moderne lokaler i Barcode
 • Lønn etter avtale

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du ikke har bedt om å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket reservasjon ikke tas til følge.


Dersom du har spørsmål til stillingen, er du velkommen til å kontakte Capus, Jonas Rambæk på tlf 22 94 11 07 eller mail jr@capus.no eller Janne Gustavsen tlf: 45514127 eller mail jg@capus.no. For å søke på stillingen må du registrere CV og søknad via linken "Søk her".

Søknadsfrist: 30 november 2018. Søknader behandles fortløpende.  Om stillingen

Firma Utdanningsdirektoratet
Sted Schweigaards gate 15 B
By Oslo
Fylke Oslo
Arbeidstittel Produksjonsleder
Stillinger 1
Jobreg ID 76081
Søknadsfrist 30. november 2018

Vis min interesse
Lagre

Opprett jobbsøk-profil

Ved å opprette profil i Jobreg blir du tilgjengelig i søket for en rekke rekrutterere og bedrifter som ser etter kandidater. Registrering i Jobreg er gratis!

Opprett profil
Kontaktpersoner
Janne Marte Gustavsen
Sourcing Manager
janne.gustavsen@capus.no


5 Ledige stillinger

Jonas Rambæk
Partner
+4722941107
jonas.rambaek@capus.no


46 Ledige stillinger

Søk her Tilbake