Bank Norwegian AS

Har du solid erfaring fra IT-ledelse i en organisasjon hvor teknologi er en sentral del av kjernen i forretningsmodellen? Da er du kanskje vår nye Leder for IT & Forretningsutvikling

Bank Norwegian AS
Bank Norwegian er en digital bank som startet driften i november 2007 og tilbyr lån, kredittkort og innskudd til personkunder i det nordiske markedet. Bank Norwegian har over 1,6 millioner kunder. Virksomheten baseres på ledende digitale løsninger, synergier med flyselskapet Norwegian, attraktive betingelser til kundene, kostnadseffektiv drift og effektiv risikoseleksjon. Selskapet er lokalisert på Fornebu, Oslo og notert på Oslo Børs.

Om rollen

Bank Norwegian er unikt posisjonert i en finansiell sektor som er i stor endring. Teknologi, digitalisering og analyse er kjernen i bankens suksess og gjør oss konkurransedyktige blant fintech utfordrere. Banken fokuserer på optimal utnyttelse og utvikling av den nyeste teknologien i markedet, en sentral bidragsyter i dette arbeidet er vår Leder for IT & Forretningsutvikling.
Som Leder for IT & Forretningsutvikling vil du lede et kompetent og erfarent fagmiljø med sterk forretningsforståelse. Teamet består av fagområdene utvikling (.Net), datavarehus, forretningsutvikling og drift/support. Du vil i tillegg ha en sentral rolle i selskapets ledergruppe.

Du vil ha ansvar for:

 • Strategi og prioriteringer
 • Ivareta et godt og tett samarbeid med leverandører, inkludert avtaleforhandlinger og oppfølging av leveranser
 • Oppfølging av større prosjekter tilknyttet bankens egenutviklede løsninger
 • IT-sikkerhet
 • IT-compliance, årlige revisjoner, internkontroll, avvikshåndtering og risikoanalyser
 • Ansvar for driftsstabilitet og kapasitet
 • Kostandsoppfølging
 • Ledelse av ulike forretningsutviklingsprosjekter

Om deg og din bakgrunn

Vi ser for oss at du er en samlende, motiverende og tydelig leder som skaper- og viser tillit. Du har relevant ledererfaring på IT-området i virksomheter med høye krav til konkrete resultater, kvalitet og sikkerhet.
Du bør ha evnen til å tenke strategisk og langsiktig, samtidig som du kan dykke ned i det operative. I en hverdag med mange baller i luften evner du å jobbe strukturert og kan balansere mellom de kortsiktige og langsiktige oppgavene.

Det er også ønskelig med følgende bakgrunn/kompetanse:

 • Høyere relevant utdannelse
 • Erfaring fra bransjen vil være en fordel
 • Erfaring fra prosjektledelse med mange involverte
 • God kunnskap om systemutvikling og datavarehus
 • God verdikjedeforståelse

Om oss

Bank Norwegian er en solid og fremtidsrettet bedrift som stadig er i vekst og utvikling. Faglig utvikling hos medarbeiderne er viktig, og en nøkkel til suksess er kommunikasjon på tvers av avdelinger. Vi har en sosial og hyggelig arbeidsplass med en uformell kultur hvor det er høyt under taket, og man får komme tett på ledelsen.

I dag har Bank Norwegian cirka 95 ansatte og konsulenter, en god blanding av kvinner og menn, og med en gjennomsnittsalder på rundt 37 år.Om stillingen

Firma Bank Norwegian AS
Sted Snarøyveien 36
By Fornebu
Fylke Oslo
Nettside Klikk her
Arbeidstittel Leder IT og Forretningsutvikling
Stillinger 1
Jobreg ID 112691
Søknadsfrist Snarest

Vis min interesse
Lagre

Opprett jobbsøk-profil

Ved å opprette profil i Jobreg blir du tilgjengelig i søket for en rekke rekrutterere og bedrifter som ser etter kandidater. Registrering i Jobreg er gratis!

Opprett profil