Bama Blomster AS

Vi søker en samlende driftsdirektør

Bama Blomster AS
BAMA er det ledende konsernet i Norge på fersk frukt og grønnsaker, i tillegg til påsmurte produkter, drikke og blomster. Vår visjon er «En sunnere og ferskere framtid». Vår forretningsidè er å skape ansvarlig vekst gjennom ferske og sunne produkter, basert på samarbeid i hele verdikjeden. BAMA har flere produksjonsbedrifter i Norge og eier virksomheter i Sverige, Finland, Polen og Holland. Det er ca. 2.800 årsverk i konsernet, hvorav ca. 800 er i utenlandsk virksomhet. BAMA omsatte for 19 milliarder kroner i 2019. Les mer på www.bama.no

BAMA Blomster Holding er et selskap i BAMA hvor import, produksjon og salg skjer gjennom flere kanaler til dagligvare, servicehandel og faghandel. Selskapet har 5 drifts- og salgsenheter i Norge og har en total årlig omsetning på ca. 1 milliarder kroner og 180 ansatte. Bama sin blomstervirksomhet har en offensiv vekst- og forbedringsagenda for de neste årene. Dette innebærer blant annet investering i nytt bygg for samlokalisering av de ulike selskapene innen blomsterområde på Tranby, samt implementering av nytt ERP system. Vårt mål er å skape en kraftfull målstyrt forbedringskultur gjennom hele verdikjeden og driftsdirektør vil lede dette arbeidet for all logistikk og produksjon i blomsterområdet.

Vil du lede en spennende omstillings- og flytteprosess hos BAMA Blomster?

Bama Blomster ønsker en fremtidsrettet driftsdirektør som ser sammenhengen mellom kundebehov, effektiv vareflyt, mennesker, produksjon og økonomi. Stillingen er nyopprettet og vil ha fullt ansvar for vareflyt og produksjon gjennom hele det nyetablerte anlegget på Tranby. Stillingen har fullt budsjett, resultat- og personalansvar for ca. 120 årsverk, fordelt på 5-7 avdelinger. Stillingen rapporterer til administrerende direktør, og er en del av ledergruppen, i Bama Blomster Holding.

Stillingens overordnede ansvar og myndighet:
 • Skape en kraftfull målstyrt forbedringskultur som gjør rett første gang, for å øke konkurransekraften for våre kunder (lavere pris, bedre kvalitet, ferskere varer)
 • Bygge prosesser, verktøy og kompetanse, drive organisasjonsutvikling og endringsledelse, samt implementering av nytt ERP-system
 • Lede samlokalisering av alle blomsterenhetene i nytt bygg på Tranby
 • Sørge for gode kontinuerlige verdikjedeanalyser som beslutningsunderlag for fremtidsrettet organisering, logistikksystemstøtte, produksjonsstruktur, forbedringsprosesser og videre investeringer

Stillingens sentrale arbeidsoppgaver:
 • Totalt budsjett, personal- og resultatansvar for produksjon, kundeplukk og logistikk
 • Levere rett volum, til rett tid, i rett kvalitet, til grossistlagrene – basert på salgsprognoser og produktspesifikasjoner fra markedsoperatørene
 • Lage mål og planer for kontinuerlig forbedring og forankre og følge opp disse
 • Innkjøp og styring av all inngående og utgående transport
 • Eier av formater og prosesser for prognosearbeid internt/eksternt
 • Bygge kalkyler der kostnader/besparelser plasseres der de oppstår (ned på produkt/kunde)
 • Systematisere og ta ut relevante synergier mellom markedsoperatørene, i varestrøm fra dyrking til butikkdistribusjon
 • Teknologiutvikling i produksjon, kundeplukk og logistikk
 • Lede, utvikle og motivere fabrikkenes ansatte
 • Kvalitetskontrollansvar
 • Bidra til at Bama sine overordnete mål innenfor bærekraft/norskandel/CSR blir nådd

Blant de viktigste utvalgskriterier vil være:
 • Høyere relevant utdannelse
 • Ledererfaring fra kompleks vareflyt og logistikk med velfungerende styringssystemer.
 • Erfaring fra omstilling og endringsledelse
 • Erfaring med verdikjedanalyser som utgangspunkt for kontinuerlig forbedring/Lean
 • Det bør kunne vises til solide resultater i tidligere stillinger

BAMA Blomster Holding ønsker en utpreget analytisk driftsdirektør med ”helikoptersyn” som i tillegg skal ha fokus på kontinuerlig forbedring og evne å drive operativ endringsledelse i daglig drift. 

Videre vektlegges følgende:
 • Resultatorientert med gode analytiske evner
 • Tydelig og trygg i kommunikasjon
 • Trives best som leder ved å være tett på det operative (synlig i organisasjonen)
 • Involverer, ser verdien i samhandling og samarbeid
 • Høy sosial intelligens
 • Robust og selvgående

BAMA tilbyr:
Svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Arbeidsmiljøet beskrives best som profesjonelt uformelt med kollegaer som er engasjerte og positive. Konkurransedyktige betingelser. Arbeidssted vil være i Asker, frem til flytting til Tranby Q1, 2022. Det kreves også tidvis tilstedeværelse ved BAMAs hovedkontor på Nyland Syd.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.pu.no. Vi opplyser om at det vil bli gjennomført bakgrunnssjekk av finalekandidater hos Semac før ansettelse. Ved spørsmål kan du kontakte Terje Olai Norum, Personal Utvelgelse, på telefon 909 14 599. Alle henvendelser behandles konfidensielt.
 

Om stillingen

Firma Bama Blomster AS
Sted Langenga 30
By Asker
Fylke Viken
Arbeidstittel DRIFTSDIREKTØR
Stillinger 1
Jobreg ID 164250
Søknadsfrist Snarest

Vis min interesse
Lagre

Opprett jobbsøk-profil

Ved å opprette profil i Jobreg blir du tilgjengelig i søket for en rekke rekrutterere og bedrifter som ser etter kandidater. Registrering i Jobreg er gratis!

Opprett profil
Kontaktpersoner
Terje Olai Norum
Partner
ton@pu.no


2 Ledige stillinger

Bendik Myhre
Rådgiver & Daglig Leder
btm@pu.no


2 Ledige stillinger

Søk her Tilbake