WRK Bemanning AS

WRK Bemanning AS er spesialister innenfor fagfeltene barnehage, barnevern, SFO og skole. Vi skal være det ledende selskapet på levering av personell og kompetanse til disse fagfeltene. WRK Bemanning har et stort ansvar i utvikling og ivaretakelse av våre ansatte. Våre fokusområder er kompetanseheving, kunnskap og kvalitet. Våre ansatte gis muligheter I et selskap som de ønsker å være en del av. Vi har tro på at medbestemmelse, tilhørighet og ansvar blant våre ansatte skaper positive resultater.