StarCruiter Consulting AS

StarCruiter Gruppen ble etablert i oktober 2018 og består av spissede rekrutterings- og bemanningstjenester innen flere sektorer på markedet. StarCruiter har høyt fokus på kvalitet i alle ledd, for å skape merverdi for både talenter og kunder; noe vi gjør gjennom aktivt å følge våre kjerneverdier - personlig, fremtidsrettet og relasjonsbyggende. Vi vet hvordan vi finner de beste matchene i markedet, der vi vektlegger en nøye analyse av våre kunders og kandidaters verdigrunnlag, forventninger og ønsker.