Askin

Askin er et norsk medtech-selskap med et ledende fagmiljø av hudleger. Med en digital hudlegetjeneste yter vi spesialisthjelp på en rask og effektiv måte. Tjenesten benyttes av privatpersoner, leger og helsepersonell. Vår reise startet i 2016 med mål om å utvikle en digital hudlegetjeneste. Med et stort team bestående av mange av landets fremste legespesialister innen hudsykdommer, ønsket vi å tilgjengeliggjøre denne spesialistkompetansen for flere pasienter på en rask og effektiv måte. Dermed satte vi i gang utviklingen av en moderne og sikker digital plattform for konsultasjon hos hudspesialist. I 2021 gikk Schibstedt inn på eiersiden.